Foto: Filippo Maver

Dacă ar fi fost să aleg ce-aş vrea să fiu, la facere, aş fi ales să fiu un foton. Aş fi putut călători de-a lungul petalelor de magnolie fără să le ofilesc şi aş fi putut să trec prin apa cea mai adâncă fără să mă înec. Aş fi străbătut furtuna şi-aş fi mânat-o încotro aş fi vrut trosnind-o cu biciul fulgerului. Aş fi licărit în ochii mari ai copiilor pentru că în ei întunericul încău şi-a făcut sălaş opac. Aş fi tăiat văzduhul în cruciş şi-n curmeziş chiuind neauzit. Aş fi adormit în poala îngerilor şi m-aş fi rostogolit pe toboganele sorilor hăulind  prin toate galaxiile. Aş fi străbătut anii-lumină între Liră şi Cloşca cu pui fără să-mi susure oboseala în oase. Aş fi jucat pe lăncile frunzelor păcălind umbrele. Nu ştiu cum aş fi sfârşit; poate că şi fotonii îmbătrânesc şi repausează la marginea tuturor marginilor sau dincolo.

Dar s-a-ntâmplat să fiu om şi au ales pentru mine istoria, întâmplarea şi dragostea. Sau, pur şi simplu n-a ales nimeni, aşa a fost. Am primit tot ce pot primi oamenii când pornesc. Nu mi-a lipsit nimic. Nici nu voiam nimic. Voiam să ajung la stele şi să le ating. Visul de a fi foton cursese în visul mai mic al omului, copleşindu-l. Ca să fii om şi să faci ce face un foton este cu mult mai greu decât să întorci universul pe dos trecându-l prin deschizătura infinitezimală dintre buclele infinitului (∞). Nu ştiu cum e mai bine: să fii om şi să te comporţi ca un foton sau să fii foton şi să umpli conţinutul unui om. Întotdeauna se va găsi o umbră foşnitoare, o pată de materie întunecată dornică  să te hăpăie. Uneori, umbra îşi face loc în om, la început provizoriu şi nonşalant apoi, pe negândite,  îl cotropeşte cu totul. Viaţa nu e lipsită de pericole, nici viaţa quarc-ului, nici cea a eternităţii.

Şi fotonul, şi omul se oglindesc atât de fericiţi încât sunt dincolo de fericire în albastrul cerului de septembrie. Nu ştiu cu ce anume seamănă acest albastru şi nici cum să vi-l descriu. Dacă ar fi să folosesc o metaforă, aş spune că seamănă cu ochii lui Dumnezeu. Voi ce ziceţi?

###

Buchetul meu de nume luminoase: Nea Costache, Inelul lui Gyges, G1b2i3, Rokssana, Dictatura justiţiei, Zinnainda, Cella, Atitudini, Ioan Usca, Gabriela Elena, Andi Bob, Stropi de Suflet, Anamaria Deleanu, Filumenie, Blogulise, Zamfir Pop, Schtiel, Vizualw, Nicu, Beţivul de cuvinte, Dispecerul, Dana Patranoiu.