Pentru ca noi să dobândim viaţa cea veşnică, pentru ca să fim scoşi din întunericul morţii, pentru ca sufletele noastre să-şi găsească rostuire luminoasă, Dumnezeul cel Viu a coborât în om şi şi-a dat morţii pe Fiul său Preaiubit. Dar moartea a fost o tranziţie temporară pentru că Iisus a Înviat şi e Viu în inimile celor care cred în El şi în inimile celor care se îndoiesc.

Hristos a Înviat! Să vă fie viaţa în Lumină şi Iubire dumnezeiască.

Reclame