Etichete

Vis

Nici nu vei şti ce te-nvăluie şi

te poartă spre ce-ţi este scris.

Doar în vis când ţi se spune pe înţeles

vei pricepe că eşti cuprins

într-o albie pe unde umblă

lumina dintâi

şi că viaţa ta toată a aparţinut unui înger

care n-a reuşit să înveţe să zboare.

Vei vedea cum din irişi

a răsărit şi a apus soare

şi peste mirt, şi peste rouă şi peste cicoare.

Sângele tău, neconvins şi ţepos

s-a-mblânzit  trecând prin inima mea.

O sămânţă de spin

Cu arhitectură de fulg sau de stea

Va coborî la tine în palmă.

Dintr-o dată, vei şti că-i amurg

Şi vei fi în bună pace cu tine,

Vei înţelege că eu n-am existat

Cu oase, carne şi mers.

Sunt doar un sunet în acest univers

Ce umple uscăciunea cuvintelor

Cu viaţa vie ce demult li s-a dat.

My Soul

Foto: Inobras